Szkoła Podstawowa w Brześcach

Robotyka i matematyka z fizyką

Od 2 stycznia 2013 roku rozpoczęła się realizacja projektu "Robotyka w Brześcach". Projekt ten skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Brześcach. Liderem projektu jest firma V-Systems Sp. z o.o. a Partnerem Gmina Góra Kalwaria.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wykształcenia uczniów i uczennic uczęszczających do SP w Brześcach.

Cel ten będziemy realizować w bardzo przyjemny sposób - poprzez zajęcia z robotyki oraz zajęcia matematyczno - fizyczne. Proponowane zajęcia będą prowadzone w małych, 10-cio osobowych grupach. Warsztaty odbywać się będą w wybranym dniu tygodnia po godzinach obowiązkowych zajęć lekcyjnych.

Zapraszamy wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Brześcach, którzy zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego na obszarach wiejskich, miejsko – wiejskich oraz w miastach do 25 tys. do udziału w projekcie. Pierwszeństwo będą miały osoby, które chcą poprawić swoje osiągnięcia w zakresie nauk ścisłych.

Uczestnictwo w Projekcie jest całkowicie bezpłatne!

Projekt "Robotyka w Brześcach" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Aktualności

Ruszyła rekrutacja!
Ruszyła rekrutacja!

Z dniem 07 stycznia ruszyła rekrutacja na zajęcia z robotyki i matematyczno-fizyczne w ramach projektu „Robotyka w Brześcach”. Wszystkich zainteresowanych uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Brześcach zapraszamy do zapoznania się z regulaminem zajęć oraz wypełnienia formularza rekrutacyjnego znajdującego się w sekcji rekrutacja. Na zgłoszenia czekamy do 25 stycznia!

Zajęcia trwają
Możliwość udziału w zajęciach ma jedynie 30 uczniów Szkoły Podstawowej w Brześcach. Jest to niestety zbyt mało, gdyż zainteresowanie przekracza znacznie ograniczenia projektu. Dzieci uczestniczące w zajęciach wykazują się dużym zdyscyplinowaniem i chęcią do realizacji przedstawionego programu. Pozwala to na szybką, sprawną i przyjemną edukację uczestników. Zajęcia przyczyniają się do zmiany nastawienia uczestników do przedmiotów ścisłych, co przyczyni się w przyszłości do lepszego przyswajania materiału z zakresu nauk ścisłych.
Zakończenie zajęć
Zajęcia zakończyły się sukcesem. Uczestnicy zajęć nabyli ogromną wiedzę z zakresu robotyki oraz matematyki i fizyki. Po zakończeniu zajęć zorganizowana została liga robotów, na której dzieci konkurowały pomiędzy sobą w różnego rodzaju konkurencjach. Pomysłowość dzieci zaskakiwała niejednokrotnie prowadzących i dała wspaniałe efekty. Uczestnicy zajęć potrafią już samodzielnie budować roboty, które mają wykonywać określone czynności. Wiedza ta zdecydowanie przyda się w przyszłości młodym adeptom robotyki.
Fabryka szans 2012 | Wszelkie prawa zastrzeżone